LED in verkeerslichten

Eind 2010 heeft CityTec een grootschalig vervangingsproject in Rotterdam afgerond. Binnen het project is een groot aantal verkeersarmaturen dat nog voorzien was van een 'ouderwetse' gloeilamp of kryptonlamp uitgerust met LED.

Met het oog op haar milieubeleid wilde de gemeente Rotterdam al haar verkeersregelinstallaties voorzien van duurzame LED-verlichting. Zodoende hebben onze monteurs - voornamelijk in de nachtelijke uurtjes - ruim 70 kruispunten voorzien van LED-verlichting.

Project informatie

Locatie: Rotterdam
Categorie: Verkeer Mobiliteit
Datum: Oct 2010
Bezoekadres
Nieuwland Parc 400
2952 DD Alblasserdam
Postadres
Postbus 348
2950 AH Alblasserdam
Contactgegevens
Telefoon: 088 - 895 9000
E-mailadres: informatie@citytec.nl