Maatregelen Coronavirus

Beste relatie van CityTec,

Vanzelfsprekend hebben wij naar aanleiding van de instructies van het Kabinet en de RIVM intern de noodzakelijke maatregelen getroffen om de verspreiding van het Corona virus te helpen beperken. Hiermee zijn we al een tijdje bezig, maar wij volgen nu het strakkere beleid en zullen dit ook blijven volgen.

Voor u is het belangrijk om te weten dat onze storingsdienst zoveel mogelijk blijft functioneren inclusief het verwerken van de mutaties in de klantsystemen. Bij spoedgevallen staan de beschikbare CityTec medewerkers voor u klaar. De monteurs buiten worden ondersteund door onze storingscoördinatoren, uitvoerders en werkvoorbereiders, die zowel vanuit thuis als vanuit de diverse Vestigingen werken. Eventuele geplande overleggen kunnen wat ons betreft gewoon doorgang vinden indien dit met behulp van communicatiemiddelen op afstand te regelen is. 

Wij proberen de dienstverlening zoveel mogelijk te handhaven op het niveau dat u van ons gewend bent en wij willen graag met u afstemmen of het door ons gekozen beleid aansluit op uw beleid, om de normale bedrijfsvoering zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Mochten er zich bijzonderheden voordoen of heeft u vragen, kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij CityTec. Alle leidinggevenden van CityTec zijn geïnformeerd over ons beleid.

Met vriendelijke groet,

Marc Speijer

Algemeen directeur CityTec

De openbare ruimte is voor CityTec niet zomaar een werkterrein. Het is onze passie, onze inspiratiebron, waarin we onderzoekend en onbevooroordeeld speuren naar nieuwe mogelijkheden.

Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 088 - 100 27 00

Menu

© 2015-2023 CityTec