CityTec en Nieuwegein: samen werken aan verduurzaming

De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie uitgesproken om samen met CityTec de komende 10 jaar alle lichtmasten in de gemeente te vernieuwen en verduurzamen. Dat betekent het vervangen van 9000 armaturen (lampen) door LED verlichting en het vervangen van 1500 lichtmasten. Ook het jaarlijkse onderhoud wordt door CityTec uitgevoerd.

CityTec Nieuwegein

Intelligente verlichting

Nieuwegein doet het beheer van de openbare verlichting zelf en kiest daarbij voor een deel van de lichtmasten voor intelligente verlichting. Hiervoor schaften zij Luminizer aan, het beheerssysteem van Luminext. Met Luminizer krijgt de gemeente volledige controle over de openbare verlichting en alle gegevens die daar uit komen. De gemeente kan de verlichting bijvoorbeeld aan- of uitschakelen via een webbased software.

Storingsgevoeligheid nihil

In alle lichtmasten komt een kleine zender/ontvanger. Die vertelt precies wat de status is van elke lichtmast. Gaat er een lamp kapot? Of raakt een mast beschadigd? Er gaat direct een signaal uit zodat de schade zo snel mogelijk gerepareerd wordt. De signalen uit het net maken het zelfs mogelijk storingen tot op zekere hoogte te voorspellen – en dus te voorkomen. De nieuwe openbare verlichting is minder gevoelig voor storingen en storingen die er wél zijn, worden direct opgemerkt. En dat draagt bij aan de sociale- en verkeersveiligheid.

Nieuwegein voldoet aan Energieakkoord

Met de verduurzaming van de openbare verlichting werkt Nieuwegein tevens aan de doelstellingen van het energieakkoord. Daarin is genoemd dat gemeenten 20% op de openbare verlichting in 2020 moeten besparen, en 50% in 2030. In 2020 moet ook 40% van de openbare verlichting voorzien zijn van slim Energiemanagement.

De openbare ruimte is voor CityTec niet zomaar een werkterrein. Het is onze passie, onze inspiratiebron, waarin we onderzoekend en onbevooroordeeld speuren naar nieuwe mogelijkheden.

Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 088 - 100 27 00

Menu

© 2015-2023 CityTec