Kabelstoringen opsporen met honden

CityTec op pad met 'The Sniffers'

Complexe- en sluimerstoringen in ondergrondse elektriciteitskabelnetten zijn lastig detecteerbaar en vaak is het onduidelijk of de storing daadwerkelijk is opgelost. Vorige week organiseerde CityTec met het Belgische bedrijf The Sniffers een pilot waarbij honden worden gebruikt bij het opsporen van dit soort storingen. Dit bedrijf traint honden die in de olieindustrie en petrochemie lekkages in leidingwerk en pijpleidingtracés opsporen. Sinds vorig jaar worden ze ook getraind in het ruiken van bepaalde stoffen die vrijkomen bij kortsluiting en sluimerstoringen. Ze kunnen op decimeters nauwkeurig die geuren – zelfs door een flinke laag grond en bestrating heen – perfect oppikken. Bijna alle types ondergrondse kabel zijn in een pilot bij Joulz aan bod gekomen, van laagspanning en OV tot en met 50 kV oliegevulde kabel.

En de resultaten waren indrukwekkend! De honden hebben meerdere kabelstoringen gevonden.

De openbare ruimte is voor CityTec niet zomaar een werkterrein. Het is onze passie, onze inspiratiebron, waarin we onderzoekend en onbevooroordeeld speuren naar nieuwe mogelijkheden.

Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 088 - 100 27 00

Menu

© 2015-2023 CityTec