Privacy Statement


CityTec B.V. (CityTec) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. CityTec houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.
Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft CityTec haar verwerkingen gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens
CityTec verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en in het bijzonder voor de volgende activiteiten:
1. het uitbrengen van offertes, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
2. het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
3. het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
4. accountantscontroles;
5. het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
6. ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoek.

Klikgedrag
Op de website van CityTec worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gebruik van cookies
De website van CityTec maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. CityTec maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website (goed) te laten functioneren.
Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Bekijk de lijst van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website raadpleegt en hun functionaliteit.

Links naar andere sites
Op de website van CityTec zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. CityTec draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
CityTec neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt CityTec een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht om aan CityTec te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat CityTec uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u CityTec verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
CityTec laat u binnen vier weken weten in hoeverre CityTec aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan CityTec een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan CityTec o.v.v. ‘Privacy’ naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze o.v.v. ‘Privacy’ per mail indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Melden datalek
CityTec houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Wijzigingen
CityTec behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

De openbare ruimte is voor CityTec niet zomaar een werkterrein. Het is onze passie, onze inspiratiebron, waarin we onderzoekend en onbevooroordeeld speuren naar nieuwe mogelijkheden.

Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 088 - 100 27 00

Menu

© 2015-2024 CityTec