Project informatie

Categorie: Openbare verlichting

Proef met led-verlichting op provinciale weg

Is led-verlichting al geschikt om op grote schaal provinciale wegen te verlichten? En is het echt zo duurzaam en onderhoudsarm als wordt beweerd? Dat was de vraag van de provincie Zuid-Holland.

De provincie schakelde CityTec in om de proef op de som te nemen. Een deel van de N228 werd een jaar lang verlicht met led-armaturen van zes verschillende leveranciers. Na afloop van de proef onderzocht laboratorium Hilec de armaturen op drie criteria: vervuiling, veroudering en elektrisch gedrag. De resultaten waren goed, al bleek onderhoud een aandachtspunt.

Provincie gaat over op led

Jeroen de Jong van de provincie Zuid-Holland vertelt: “De insteek van de led-proef was een bestaande weg te verlichten volgens de richtlijnen (ROVL) met behoud van mastafstand en masthoogte en vervolgens te onderzoeken of er in de toekomst duurzamere en verkeersveiligere oplossingen te realiseren zijn met led-verlichting. CityTec heeft de proef begeleid en de led-armaturen op diverse momenten doorgelicht: voorafgaand aan de proef, halverwege en na afloop."

"Bij de meting na afloop is gekeken naar hoe alle armaturen zich gehouden hebben in de praktijk. Per type werden meerdere exemplaren laten doorgemeten. Daardoor hebben we nu een goed beeld van de spreiding en konden CityTec en Hilec tevens de datasheets van de leveranciers checken aan de hand van in de praktijk gemeten prestaties.”

De provincie is blij met de proef en resultaten

De Jong: “Toen we na een half jaar de eerste resultaten binnenkregen besloten we al led te gaan invoeren. Waar mogelijk hebben we de aannemers van contracten die nog niet in uitvoering waren, de optie gegeven met led te werken. Wat de N228 betreft: de aannemer van de geplande reconstructie van deze weg was zo enthousiast dat hij het verlichtingsplan in het contract opnieuw wil doorberekenen voor led."

"Led heeft de toekomst, mits je de goede producten hebt en een goed, actueel onderhoudsregime. En de ontwikkeling van led gaat voort, het wordt dus nog beter. Voorlopig hebben we een goed onderbouwd lichtadvies, gebaseerd op metingen en berekeningen: wij zijn overtuigd.”

Wilt u meer weten over dit project?

In Straatbeeld Magazine (pdf) leest u het uitgebreide artikel over dit project. Of neem contact op met Wilfred Akerboom, telefoon 06 - 53 76 46 60.

De openbare ruimte is voor CityTec niet zomaar een werkterrein. Het is onze passie, onze inspiratiebron, waarin we onderzoekend en onbevooroordeeld speuren naar nieuwe mogelijkheden.

Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 088 - 100 27 00

Menu

© 2015-2024 CityTec