Nieuwsoverzicht

11 juli 2019

 

----------------------------Persbericht------------------------

 

CityTec en Luminext zetten in gemeente Renkum door middel van innovatieve partnership eerste stap naar de slimme stad.

  • Gemeenten worden ontzorgd bij de verduurzaming en transitie naar slimmere openbare verlichting;
  • Creëren van een Smart City infrastructuur door gebruik te maken van innovatieve technologie en innovatieve partnerships;
  • Gemeenten profiteren op de lange termijn van de verschillende toepassingen van slimme lantaarnpalen. 

 

Utrecht, 26 juni 2019 CityTec en Luminext starten in samenwerking met hun partner Primevest Capital Partners een Smart City project waarbij de gemeente Renkum de transitie ondergaat naar duurzame en slimmere openbare verlichting. Deze transitie is belangrijk voor het realiseren van de noodzakelijke reductie in energieverbruik om de klimaatdoelstellingen te halen.

Gemeente Renkum is de eerste gemeente die gekozen heeft om gebruik te maken van het Smart City Nederland initiatief. In de komende 2,5 jaar worden in Renkum circa 3.000 lichtmasten en 6.000 armaturen vervangen door CityTec en voorzien van duurzame en slimmere openbare verlichting met de technologie van Luminext, als gevolg waarvan de gemeente Renkum in 2022 reeds voldoet aan de klimaatdoelstellingen zoals gesteld voor 2030. Door de unieke samenwerking tussen gemeente en de verschillende private partijen krijgt ‘’Smart City Renkum’’ vorm.

Smart City Nederland, een initiatief van Primevest Capital Partners in samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), investeert in de lichtmasten waarna de gemeente openbare straatverlichting als dienst van Smart City Renkum betrekt. De lichtmasten blijven echter te allen tijde in eigendom van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente de transitie naar duurzame en slimmere verlichting op veel kortere termijn realiseren en de daarmee gepaard gaande vervangingskosten over een langere periode uitsmeren. 

Door gebruik te maken van intelligente Luminext producten kunnen de lichtmasten op afstand gedimd en uitgelezen worden. In combinatie met de LED-armaturen levert dit een verwachte energiebesparing op van 60%. De lichtmasten zijn tevens geschikt voor het implementeren van nieuwe technologieën zoals sensoren voor het meten van luchtkwaliteit, reguleren van verkeersstromen in het kader van de Omgevingswet, etc. Maar ook kunnen lichtmasten in de nabije toekomst gebruikt worden voor mobiel internet toepassingen (WiFi en 5G), als oplaadpunt voor elektrische auto’s, camerabeveiliging voor openbare orde en veiligheid en andere Smart City toepassingen. Op deze wijze wordt het fundament gelegd voor de stad van de toekomst.

“Met deze moderne contractvorm geeft het consortium van partijen samen met de gemeente invulling aan de transitie naar een slimmere buitenruimte. Binnen dit consortium is CityTec de servicepartner. De eerste stap in de transitie is de verouderde openbare verlichting vervangen en de verlichting onderhouden. Voor nieuwe technologische toepassingen toetst CityTec of de infrastructuur voldoet en past deze zo mogelijk aan voor een adequate implementatie. Kortom, voorbereid de toekomst in”. Zegt Tom de Vries, Manager Business Development & Innovatie van CityTec B.V.

Met de Luminext smart lighting technologie hebben de gemeente en de servicepartner alle tools in handen voor het actief beheren en besturen van de openbare verlichting waarmee kosten worden bespaard. Asset management, onderhoudsmanagement en het aansturen en monitoren van de dynamische verlichting gebeurt met het cloud-based telemanagementsysteem, Luminizer, van Luminext. Omdat dit systeem communiceert met alle merken armaturen en gekoppeld kan worden met sensoren, is het toekomstbestendig en geschikt voor de keuzes die Renkum nu en in de toekomst wil maken.” Stelt Ilja van den Bos, Hoofd Operations van Luminext B.V.

“We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest om de handen op elkaar te krijgen voor de aanbesteding van nieuwe openbare verlichting. We zijn hard toe aan vernieuwing; ons areaal is sterk verouderd en sommige lantaarnpalen staan op omvallen. We kunnen dus niet wachten tot de eerste lampen worden vervangen en nieuwe lantaarnpalen worden geplaatst. We kijken uit naar een mooie samenwerking in een unieke aanbestedingsvorm!”  Aldus Kevin Groen, projectleider gemeente Renkum.

 


11 juli 2019

 

 

CityTec en Heijmans zijn begonnen met het onderhoud van openbare verlichting in Friesland. In opdracht van Coöperatie openbare Verlichting & Energie Fryslân onderhouden de twee bedrijven 90.000 lichtpunten/lichtmasten/armaturen in 12 gemeentes en de provincie Fryslân. Waar nodig wordt defecte verlichting vervangen door duurzame ledlampen en nieuwe lichtarmaturen/-masten worden geplaatst.


CityTec en Heijmans kregen het onderhoudscontract eind vorig jaar onder meer gegund vanwege hun duurzame plan van aanpak, waarbij ze ook werkzoekenden, in samenwerking met Pastiel, uit de regio willen werven en opleiden tot onderhoudsmonteur. Persberichtfoto Fryslân 1

Deze samenwerking tussen twee landelijke partijen zorgt ervoor dat er altijd voldoende gekwalificeerde onderhoudsmonteurs zijn voor het onderhouden van de openbare verlichting en de werkgelegenheid in de regio blijvend wordt bevorderd.

Door gebruik te maken van een slimme planning en modern en energiezuinig/elektrisch materieel in te zetten, zorgen CityTec en Heijmans voor verlaging van CO2-uitstoot.

 

Lokale steunpunten

Voor het grote onderhoudscontract hebben beide partijen op verschillende plaatsen in de provincie, zoals in Heerenveen en Leeuwarden werkplekken/steunpunten ingericht om werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Er zijn vaste aanspreekpunten om de coördinatie optimaal te laten verlopen. Begin deze maand zijn de onderhoudswerkzaamheden begonnen in Heerenveen.

Het omvangrijke onderhoudscontract heeft een looptijd van minimaal 4 jaar.

 

 

Over Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF) is in januari 2018 voortgekomen uit Stichting Openbare Verlichting Fryslân (SOVF) en is opgericht door de gezamenlijke 12 Friesche gemeenten en de provincie. Doel van de coöperatie is om beheer en onderhoud van openbare verlichting op een slimme manier organiseren.

 

 

Persberichtfoto Fryslân 2

 

CityTec B.V.

CityTec is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en andere systemen in de openbare ruimte.  Daarnaast adviseert zij gemeenten, provincies en andere wegbeheerders op het gebied van verduurzaming, energiebesparing en intelligente openbare verlichting.

 

 

Heijmans Infra B.V.

Heijmans bouwt aan de contouren van Nederland en combineert alle activiteiten die benodigd zijn om de openbare ruimte in te richten en te onderhouden.

Zo kunnen we gelijktijdig met het aanpas-sen van wegen, de verkeersregelinstallaties en openbare verlichting aanpakken in één werk-stroom. De kracht van integraal werken en bundelen van expertises zijn ons op het lijf geschreven.

Wij adviseren, ontwerpen en voeren uit voor gemeenten, provincies en ander wegbeheerders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 juni 2019

De Oostpoort in Delft is de enige nog bestaande stadspoort van de stad en CityTec heeft deze mogen aanlichten.

Omdat het één van de belangrijkste iconen van Delft is vond de gemeente het belangrijk om dit mooie gebouw aan te lichten. Om het juiste lichtbeeld te krijgen is er een uitgebreid lichtplan opgesteld, de poort zelf wordt in warm licht gehuld en voor de torenspitsen wordt gekozen voor koel licht om de weerkaatsing van maanlicht zo goed mogelijk na te bootsen.

Het aanlichten van de Oostpoort is onderdeel van een groter project van de Gemeente Delft, hierbij wordt de verlichting van monumentale panden langs de oude trekvaartroute aangepakt om deze letterlijk weer in het licht te zetten.

 

De openbare ruimte is voor CityTec niet zomaar een werkterrein. Het is onze passie, onze inspiratiebron, waarin we onderzoekend en onbevooroordeeld speuren naar nieuwe mogelijkheden.

Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 088 - 100 27 00

Menu

© 2015-2019 CityTec